Evenimente
Lansare BNC Imprimare Email

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 1. “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie: 1.2. “Calitate în învăţământul superior
Titlul proiectului: “Formarea şi dezvoltarea aptitudinilor şi interesului pentru cercetarea ştiinţifică teoretică şi aplicată la nivelul studiilor de masterat în domeniul ştiinţelor medicale
Cod Contract: POSDRU/86/1.2/64124                                                                                                                
Beneficiar: Institutul Naţional de Boli Infecţioase “Prof. Dr. Matei Balş

Baza Naţională de date de Cercetare (BNC) se înființează în cadrul proiectului POSDRU/86/1.2/64124, “Formarea şi dezvoltarea aptitudinilor şi interesului pentru cercetarea ştiinţifică teoretică şi aplicată la nivelul studiilor de masterat în domeniul ştiinţelor medicale”, coordonat de către Institutul Naţional de Boli Infecţioase “Prof. Dr. Matei Balş” Bucureşti, în parteneriat cu Agenţia Română de Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).

Ora

Subiect

10:30-11:00

    Înregistrarea participanților

11:00-11:30

  • Conferinţă de presă
  • Introducere
  • Obiectivele proiectului

11:30-12:00

  • Prezentarea BNC – scop şi obiective
  • Demonstraţie interactivă – înscrierea în BNC şi utilizarea site-ului

12:00-12:30

  • Q&A
  • Concluzi

Fisiere atasate: Invitatie Conferinta