Anunt grup tinta studenti Imprimare Email

Stimați studenți,

Ne revine plăcerea de a vă invita să participați la derularea proiectului „Formarea și dezvoltarea aptitudinilor și interesului pentru cercetarea științifică teoretică și aplicată la nivelul studiilor de masterat în domeniul științelor medicale” prin includerea dvs. în cadrul grupului țintă al proiectului.

Citeşte mai mult...
 
Anunt grup tinta general Imprimare Email

Stimată doamnă / Stimate domn,

Ne revine plăcerea de a vă invita să participați la derularea proiectului „ Formarea și dezvoltarea aptitudinilor și interesului pentru cercetarea științifică teoretică și aplicată la nivelul studiilor de masterat în domeniul științelor medicale” prin includerea dvs. în cadrul grupului țintă al proiectului.

Citeşte mai mult...
 
OBIECTIVE Imprimare Email

Obiectiv general (OG): crearea unei structuri nationale si unor activitati formative de stimulare a dezvoltarii si conectarii cercetarii universitare la dinamica nevoilor de studiu ale absolventilor de studii unversitare. Se vor dezvolta mecanisme, instrumente si proceduri care sa racordeze sistemului national de invatamant superior din domeniul medical la nevoile de cercetare teoretico-aplicata. Obiective specifice (OS) 1) Elaborarea Planului national de organizare a Academiei de studii avansate si cercetare (ASAC), o interventie de tip structural la nivelul sistemului national de invatamant superior medical: crearea, dezvoltarea si consolidarea ASAC, alcatuita din institutii, centre de cercetare si organisme publice cu atributii in domeniul invatamantului superior din domeniul medical. Se urmareste centralizarea si diseminarea rezultatelor de cercetare produse la nivelul structurilor publice de cercetare stiintifica, intarirea comunicarii si cooperarii dintre cercetatorii acestor structuri si reprezentantii operatorilor economici, dezvoltarea cercetarii universitare si stimularea studentilor pentru dezvoltarea unei cariere in cercetarea stiintifica universitara 2) Dezvoltarea aptitudinilor si interesului studentilor pentru cercetarea stiintifica teoretica si aplicata din domeniul medical. Acest OS are o dimensiune metodologica prin crearea de module de formare in domeniul de cercetare specific al solicitantului. Modulele de formare vor colecta materiale de studiu de cea mai inalta abordare teoretica si practica, oferind studentilor din ciclul de master o baza de date centrata pe nevoile de dezvoltare ale cercetatorului in domeniul specific al solicitantului. Dimensiunea informativ-pasiva a ofertei metodologice este completata de o dimensiune pro-activa, prin care sunt oferite studentilor seminarii specifice de formare in regim e-learning. Modulele de formare au functia de a stimula interesul de invatare-cercetare in randul studentilor, prin crearea unui cadru national de formare si dezvoltare a aptitudinilor de cercetare stiintifica la nivel de invatamant de masterat. Obiectivele proiectului au fost definite in conformitate cu OG si OS (prioritatile) ale POSDRU 2007-2013 si ale AP1, DMI 1.2. Proiectul contribuie la: a. Realizarea OG al POSDRU prin dezvoltarea capitalului uman, urmare a infiintarii ASAC, a desfasurarii modulelor de formare si a diseminarii know how-ului proiectului la o larga categorie de actori interesati. b. Atingerea OS aferente AP 1 si DMI 1.2: Proiectul imbunatateste accesul la educatie si formare, asigurand in invatamantul superior medical si in cercetare furnizarea unei educatii moderne si de calitate, prin modulele de formare si prin baza nationala de date de cercetare (BNC) la nivelul ciclului de studii universitare de masterat.

Citeşte mai mult...
 
Despre proiect Imprimare Email

Proiectul POSDRU/86/1.2/S64124 - “Formarea şi dezvoltarea aptitudinilor şi interesului pentru cercetarea ştiinţifică teoretică şi aplicată la nivelul studiilor de masterat în domeniul ştiinţelor medicale”, coordonat de către Institutul Naţional de Boli Infecţioase “Prof. Dr. Matei Balş” Bucureşti (prin Academia Europeană HIV/SIDA şi de Boli Infecţioase), în parteneriat cu Agenţia Română de Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), are ca obiectiv general crearea unei structuri naţionale şi dezvoltarea unor serii de activităţi formative de stimulare a cercetării universitare adaptate la dinamica nevoilor de studiu ale absolvenţilor de studii universitare. Vor fi concepute mecanisme, instrumente şi proceduri cu rolul de a racorda sistemul naţional de învăţământ superior din domeniul medical la nevoile de cercetare teoretico-aplicată.

Citeşte mai mult...
 
Parteneri Imprimare Email

Agentia Romana de Asigurarea Calitatii in Invatamantul Superior ARACIS

Partenerul este una dintre principalele institutii publice din Romania ce desfasoara activitati in domeniul asigurarii calitatii in invatamantul superior si in domeniul acreditarii. Succesor al Consililui National de Evaluare Academica si Acreditare si detine o vasta experienta in domeniul evaluarii academice in vederea autorizarii si acreditarii atat la nivel institutional cat si la nivel de programe de studii. De asemenea, institutia beneficiaza de un Consiliu format din 15 membri, doctori in stiinte si detinatori ai gradului de profesor universitar, si de un personal tehnic si de specialitate ce activeaza in invatamantul universitar, detinand o experienta importanta in domeniu. In conformitate cu liniile de actiune evidentiate partenerul desfasora urmatoarele tipuri de activitati: evaluare in vederea autorizarii provizorii si acreditarii programelor de studii de licenta si masterat, evaluare periodica pentru mentinerea acreditarii programelor de studii, evaluare institutionala. In acest sens colaboreaza cu Ministerul Educatiei Cercetarii si Inovarii(MECI) si agentiile si structurile aflate in coordonarea sau subordonarea MECI in elaborarea si promovarea de politici si strategii de actiune, pentru cresterea calitatii educatiei in Romania. Pentru realizarea acestor activitati partenerul a dezvoltat un set propriu de norme conforme cu dispozitiile Strategiile si Liniile Directoare Europene si aplicabile in procesul de asigurare a calitatii, precum Metodologia de Evaluare, Ghidurile de Evaluare, Codul de Etica. Prin activitatile intreprinse partenerul contribuie la asigurarea unor inalte standarde in ceea ce priveste calitatea in invatamantul superior si la crearea unei culturi educationale si bazata pe acestea.

Citeşte mai mult...
 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Cine este online?

Avem 7 vizitatori online

Sondaj:

Considerati utila o astfel de solutie?
 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.