OBIECTIVE Imprimare Email

Obiectiv general (OG): crearea unei structuri nationale si unor activitati formative de stimulare a dezvoltarii si conectarii cercetarii universitare la dinamica nevoilor de studiu ale absolventilor de studii unversitare. Se vor dezvolta mecanisme, instrumente si proceduri care sa racordeze sistemului national de invatamant superior din domeniul medical la nevoile de cercetare teoretico-aplicata. Obiective specifice (OS) 1) Elaborarea Planului national de organizare a Academiei de studii avansate si cercetare (ASAC), o interventie de tip structural la nivelul sistemului national de invatamant superior medical: crearea, dezvoltarea si consolidarea ASAC, alcatuita din institutii, centre de cercetare si organisme publice cu atributii in domeniul invatamantului superior din domeniul medical. Se urmareste centralizarea si diseminarea rezultatelor de cercetare produse la nivelul structurilor publice de cercetare stiintifica, intarirea comunicarii si cooperarii dintre cercetatorii acestor structuri si reprezentantii operatorilor economici, dezvoltarea cercetarii universitare si stimularea studentilor pentru dezvoltarea unei cariere in cercetarea stiintifica universitara 2) Dezvoltarea aptitudinilor si interesului studentilor pentru cercetarea stiintifica teoretica si aplicata din domeniul medical. Acest OS are o dimensiune metodologica prin crearea de module de formare in domeniul de cercetare specific al solicitantului. Modulele de formare vor colecta materiale de studiu de cea mai inalta abordare teoretica si practica, oferind studentilor din ciclul de master o baza de date centrata pe nevoile de dezvoltare ale cercetatorului in domeniul specific al solicitantului. Dimensiunea informativ-pasiva a ofertei metodologice este completata de o dimensiune pro-activa, prin care sunt oferite studentilor seminarii specifice de formare in regim e-learning. Modulele de formare au functia de a stimula interesul de invatare-cercetare in randul studentilor, prin crearea unui cadru national de formare si dezvoltare a aptitudinilor de cercetare stiintifica la nivel de invatamant de masterat. Obiectivele proiectului au fost definite in conformitate cu OG si OS (prioritatile) ale POSDRU 2007-2013 si ale AP1, DMI 1.2. Proiectul contribuie la: a. Realizarea OG al POSDRU prin dezvoltarea capitalului uman, urmare a infiintarii ASAC, a desfasurarii modulelor de formare si a diseminarii know how-ului proiectului la o larga categorie de actori interesati. b. Atingerea OS aferente AP 1 si DMI 1.2: Proiectul imbunatateste accesul la educatie si formare, asigurand in invatamantul superior medical si in cercetare furnizarea unei educatii moderne si de calitate, prin modulele de formare si prin baza nationala de date de cercetare (BNC) la nivelul ciclului de studii universitare de masterat.

Proiectul isi propune sa contribuie la urmatoarele obiective orizontale: inovare si TIC, dezvoltare durabila si abordare interregionala. In ceea ce priveste contributia la obiectivul inovare si TIC, portalul de tip web, platforma e-learning, publicatia electronica acreditata CNCSIS si baza nationala de date de cercetare ce vor fi dezvoltate in proiect, vor avea urmatoarele functii: a) structura de comunicare rapida on-line pentru membrii ASAC, formata din reprezentanti ai universitatilor, centrelor de cercetare universitara, care functioneaza in domeniul medical, alaturi de reprezentanti ai institutiilor de nivel national cu responsabilitati in domeniul invatamantului superior, b) instrument de accesare a informatiilor de cercetare stiintifica in domeniul stiintelor medicale de catre orice persoana interesata, prin simplul acces la internet, c) dezvoltarea competentelor teoretice si aplicative de cercetare in domeniul medical ale studentilor, prin intermediul modulelor de formare disponibile pe platforma e-learning. Consolidarea inovarii va fi asigurata prin faptul ca toti cercetatorii si specialistii din domeniu, indiferent de nationalitate, sex, rasa si alte criterii discriminatorii, pot sa publice direct pe portalul web propriile contributii stiintifice, elementele de originalitate academica fiind garantate de existenta unui soft de identificare a plagiatului. De asemenea, pe portalul web, reprezentantii institutiilor publice de cercetare pot accesa si pot trimite informatii cu privire la domeniile de cercetare medicala. In plus, acestia pot deveni membrii ai ASAC, prin intermediul solutiilor web implementate in proiect. In felul acesta, adaptarea capacitatilor cercetatorilor la cerintele pietei muncii se poate realiza extrem de rapid, iar membri ASAC pot analiza semnalele primite din mediul economic. Prin diferitele functii indeplinite de platforma e-learning si de portalul web, utilizatorii acestora vor dobandi competente noi in ceea ce priveste solutiile online de tehnologia informatiei. Dobandirea acestor competente va fi asistata, de administratorul portalului web si al platformei e-learning. Prin racordarea portalului web al ASAC si a revistei electronice la retele de cercetare europeana se asigura si se faciliteaza schimbul de informatii, experienta, rezultate si bune practici in domeniu. In plus, prin proiect este incurajata abordarea interregionala, ASAC urmand sa acopere institutii de invatamant superior, centre si structuri de cercetare si parteneri sociali din 3 regiuni de dezvoltare.

Atingerea obiectivelor propuse implica achizitionarea, configurarea, dezvoltarea si intretinerea unei infrastructuri IT care permite accesul facil la informatii si interconectarea sistemelor si partilor implicate. Componenta software a proiectului este structura astfel: - Solutia de e-Learning Va fi achizitonata o solutie care permite crearea si gestionarea cursurilor de formare. - Baza de date si interfata de acces - Lucrarile universitare si documentele de cercetare vor fi centralizate intr-o baza de date publica. Pe langa lucrari vor fi stocate si metadate legate de universitati, autori, cuvinte cheie etc. Accesul la baza de date se face prin 3 interfete de utilizator: 1.interfata publica –permite accesul liber la baza de date; drepturile de autor sunt protejate, astfel ca vizitatorul pe site nu va putea accesa continutul efectiv al lucrarii fara acordul autorului. Functiile principale ale interfetei publice sunt: navigare dupa disciplina, navigare dupa autor, navigare dupa cuvinte cheie, cautare, verificarea plagiatului 2.interfata de administrare – ofera functii specifice persoanelor autorizate, printre care crearea si gestionarea universitatilor, autorilor, lucrarilor etc. 3.interfata pentru autori – ofera functii de publicare si protejare a drepturilor de autor Solutia va fi implementata pe platforma LAMP (Linux Apache MySQL Php) Revista online reprezinta de fapt o alta interfata de utilizator peste baza de date. Este o publicatie actualizata cu ultimele lucrari din baza de date pe langa care se adauga o sectiune de stiri, un calendar de evenimente, o interfata RSS, o interfata newsletter etc. Componenta hardware este asigurata de achizionarea a doua servere: -Serverul de aplicatii – va rula serviciile de baza de date si HTTP -Serverul auxiliar – va rula servicii de backup si audit asupra serverului de aplicatii. In cazul in care apar probleme pe serverul de aplicatii, acest server va prelua serviciile de baza de date si HTTP pana la remedierea problemelor Ambele servere vor rula sub Linux.

 

Cine este online?

Avem 4 vizitatori online

Sondaj:

Considerati utila o astfel de solutie?