Parteneri Imprimare Email

Agentia Romana de Asigurarea Calitatii in Invatamantul Superior ARACIS

Partenerul este una dintre principalele institutii publice din Romania ce desfasoara activitati in domeniul asigurarii calitatii in invatamantul superior si in domeniul acreditarii. Succesor al Consililui National de Evaluare Academica si Acreditare si detine o vasta experienta in domeniul evaluarii academice in vederea autorizarii si acreditarii atat la nivel institutional cat si la nivel de programe de studii. De asemenea, institutia beneficiaza de un Consiliu format din 15 membri, doctori in stiinte si detinatori ai gradului de profesor universitar, si de un personal tehnic si de specialitate ce activeaza in invatamantul universitar, detinand o experienta importanta in domeniu. In conformitate cu liniile de actiune evidentiate partenerul desfasora urmatoarele tipuri de activitati: evaluare in vederea autorizarii provizorii si acreditarii programelor de studii de licenta si masterat, evaluare periodica pentru mentinerea acreditarii programelor de studii, evaluare institutionala. In acest sens colaboreaza cu Ministerul Educatiei Cercetarii si Inovarii(MECI) si agentiile si structurile aflate in coordonarea sau subordonarea MECI in elaborarea si promovarea de politici si strategii de actiune, pentru cresterea calitatii educatiei in Romania. Pentru realizarea acestor activitati partenerul a dezvoltat un set propriu de norme conforme cu dispozitiile Strategiile si Liniile Directoare Europene si aplicabile in procesul de asigurare a calitatii, precum Metodologia de Evaluare, Ghidurile de Evaluare, Codul de Etica. Prin activitatile intreprinse partenerul contribuie la asigurarea unor inalte standarde in ceea ce priveste calitatea in invatamantul superior si la crearea unei culturi educationale si bazata pe acestea.

Partenerul are o experienta importanta in asigurarea calitatii in invatamantul superior, proiectele implementate cu succes pana in prezent in acest domeniu recomandandu-l pentru participarea in acest proiect. In acest sens, partenerul va disemina bunele practici si va oferi expertiza dobandita in cadrul proiectului `Network for Higher Education Quality` (NEQ) (desfasurat pe o perioada de 2,5 ani, beneficiind de o finantare MATRA) in crearea si organizarea Comunitatii Academice Nationale de Cercetare(CANC) Solicitantul va integra expertiza si cunostiintele dobandite de partener in cadrul NEQ, proiect ce a avut drept scop promovarea calitatii in invatamantul superior din Romania prin intermediul crearii unei retele de asigurare a calitatii, constituite din solicitant si 41 de universitati, cate una din fiecare resedinta de judet. In cadrul NEQ s-au organizat seminarii de lucru, vizite de studiu si traininguri pentru participantii din cele 41 de universitati, s-a creat o platforma virtuala cu scopul de a schimba informatii si bune practici cu privire la asigurarea calitatii intre universitatile. Aceste activitati au contribuit la elaborarea Codului de bune practici pentru Departamentele de Asigurarea Calitatii din universitati care va reprezenta un ghid pentru toate institutiile ce adera la NEQ. Proiectul propus va beneficia de experienta dobandita de partener din cadrul NEQ prin diseminarea expertizei sale atat la nivelul crearii si dezvoltarii CANC, la dezvoltarea platformei online, dar si la asigurarea calitatii in ceea ce priveste cercetarea, dezvoltarea BNCP si a revistei e-CANC. De asemenea vor fi valorificate metodologiile si instrumentele adaptate pentru punerea in aplicare a cadrului national de asigurare a calitatii pentru institutiile de invatamant superior dezvoltate in cadrul proiectelor Phare TVET 2004 si 2005 de catre partener.

Partenerul participa atat in implementarea activitatilor proiectului, cat si prin expertiza si resurse umane, astfel:a)in A1 participa la infiintarea si dezvoltarea ASAC. Astfel,va participa la constituirea grupului de lucru interinstitutional si va face recomandari scrise cu privire la continutul regulamentului de organizare a ASAC si la modelul de parteneriat de schimb de informatii si experienta dintre ASAC si reprezentantii partenerilor sociali; b)in A2, pune la dispozitie propria baza de date privind cercetarea stiintifica derulata la nivelul institutiilor de invatamant superior si de cercetare, in vederea dezvoltarii BNC;c)in A4 realizeza evaluarile anuale cu privire la liniile si subiectele de cercetare urmarite de institutiile si structurile de invatamant superior si de cercetare, folosind ca obiect BNC;d)in A6, partenerul participa la monitorizarea si evaluarea relevantei si contributiei ASAC.Astfel,va realiza evaluari anuale cu privire la modul in care principiului dezvoltarii durabile a fost integrat la nivelul instrumentelor, metodologiilor, activitatilor si proiectelor de cercetare dezvoltate la nivelul invatamantul superior, ciclul de masterat. De asemenea, va realiza evaluari anuale cu privire la impactul ASAC si va face recomandari cu privire la modalitati de deschidere a cercetarii universitare catre mediul socio-economic, din perspectiva standardelor de calitate.In plus, va realiza rapoarte anuale de analiza a BNC, pe componenta reprezentata de modul in care standardele de calitate au fost asigurate in cadrul proiectelor de cercetare derulate din finantare publica, la nivelul institutiilor si structurilor publice de invatamant superior si cercetare;e)in A8 participa la conferintele si intalnirile organizate in cadrul proiectului. Totodata, partenerul furnizeaza experti pentru implementarea activitatilor descrise, a caror expertiza specifica permite obtinerea rezultatelor asteptate la un nivel inalt de calitate.

 

Cine este online?

Avem 4 vizitatori online

Sondaj:

Considerati utila o astfel de solutie?