Despre proiect Imprimare Email

Proiectul POSDRU/86/1.2/S64124 - “Formarea şi dezvoltarea aptitudinilor şi interesului pentru cercetarea ştiinţifică teoretică şi aplicată la nivelul studiilor de masterat în domeniul ştiinţelor medicale”, coordonat de către Institutul Naţional de Boli Infecţioase “Prof. Dr. Matei Balş” Bucureşti (prin Academia Europeană HIV/SIDA şi de Boli Infecţioase), în parteneriat cu Agenţia Română de Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), are ca obiectiv general crearea unei structuri naţionale şi dezvoltarea unor serii de activităţi formative de stimulare a cercetării universitare adaptate la dinamica nevoilor de studiu ale absolvenţilor de studii universitare. Vor fi concepute mecanisme, instrumente şi proceduri cu rolul de a racorda sistemul naţional de învăţământ superior din domeniul medical la nevoile de cercetare teoretico-aplicată.

 

Obiectivele specifice ale proiectului pot fi concentrate în două puncte.

Primul obiectiv se referă la elaborarea planului naţional de organizare a Academiei de studii avansate şi cercetare (ASAC), realizat printr-o intervenţie de tip structural la nivelul sistemului naţional de învăţământ superior medical – crearea, dezvoltarea şi consolidarea ASAC, alcătuită din instituţii, centre de cercetare şi organisme cu atribuţii în domeniul învăţământului superior din domeniul medical. Ne vom preocupa de centralizarea şi diseminarea rezultatelor de cercetare atinse la nivelul structurilor publice de cercetare ştiinţifică, întărirea comunicării şi cooperării dintre cercetătorii acestor structuri şi reprezentanţii operatorilor economici, dezvoltarea cercetării universitare şi stimularea studenţilor pentru dezvoltarea unei cariere în cercetarea ştiinţifică universitară.

Al doilea obiectiv se regăseşte în dezvoltarea aptitudinilor şi interesului studenţilor pentru cercetarea ştiinţifică teoretică şi aplicată din domeniul medical. Putem identifica în cadrul acestui punct o dimensiune principală – cea metodologică – completată de cea informativ-pasivă şi de cea pro-activă. Prin dimensiunea metodologică înţelegem crearea de module de formare în domenii specifice de cercetare. Acestea vor colecta materiale de studiu de înaltă abordare teoretică şi practică, oferind o bază de date centrală axată pe nevoile bibliografice ale cercetătorului. Dimenisunea informativ-pasivă, completată de cea pro-activă oferă studenţilor seminarii specifice de formare, bazate pe un sistem de tip e-learning. Modulele de formare au funcţia de a stimula interesul de învăţare-cercetare în rândul studenţilor, prin crearea unui cadru naţional de formare şi dezvoltare a aptitudinilor de cercetare ştiinţifică.

Proiectul îşi propune să ridice standardul formării educaţionale, asigurând în învaţământul superior medical şi în cercetare furnizarea unei pregătiri moderne şi performante şi folosind modulele de formare şi Baza Naţională de Date de Cercetare (BNC) la nivelul ciclului de studii universitare şi postuniversitare.

Contextul national si european in care se configureaza proiectul este delimitat de 8 linii strategice nationale si internationale care structureaza cadrul de dezvoltare al invatamantului romanesc in context european: Strategia Lisabona, implementarea procesului Bologna, POSDRU Axa prioritara 1 “Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, Planul National de Dezvoltare, Programul National de Reforme, Cadrul Strategic National de Referinta, Strategia Nationala de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2007-2013, Strategia Nationala pentru Dezvoltarea Durabila a Romaniei. Orizonturi 2013–2020-2030. Proiectul este conform cu obiectivele Strategiei Lisabona, prin faptul ca propune imbunatatirea sistemului de educatie si formare, la nivel universitar, ciclul de masterat. In acest sens, proiectul urmareste dezvoltarea de mecanisme si instrumente care sa permita o mai buna adaptare a sistemului de educatie universitar de masterat la nevoile in permanenta schimbare si la evolutiile rapide din economie si societate. De asemenea, proiectul se inscrie in implementarea procesului Bologna prin faptul ca isi propune sa imbunatateasca accesul si oportunitatile de invatare in sistemul de invatamant superior, ciclul de studii universitare de masterat, fiind in concordanta cu procesul de reforma din invatamantul superior romanesc. Prin obiectivele si rezultatele sale, proiectul este conform cu obiectivul general al Axei prioritare 1 “Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, prin cresterea accesului la educatie si formare, la nivelul invatamantului superior de masterat, si prin dezvoltarea cercetarii; in felul acesta, proiectul participand la dezvoltarea societatii bazate pe cunoastere si sprijinind cresterea economica. In plus, proiectul este relevant pentru Liniile integrate pentru crestere economica si ocupare (“cresterea investiilor in capitalul uman prin educatie si competente mai bune”). De asemenea, obiectivele si rezultatele proiectului sunt conforme cu Planul National de Dezvoltare (Capitolul 4, “Asigurarea calitatii in invatamantul superior”), cu Programul National de Reforme (“imbunatatirea calitatii invatamantului superior”), cu Cadrul Strategic National de Referinta (“dezvoltarea si utilizarea mai eficienta a capitalului uman din Romania”), cu Strategia Nationala de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2007-2013 (“cresterea capacitatii institutionale prin crearea de retele nationale, dezvoltarea sistemului si extinderea cooperarii internationale”) si cu Strategia Nationala pentru Dezvoltarea Durabila a Romaniei. Orizonturi 2013–2020-2030 (“imbunatatirea ofertei educationale si de formare profesionala”). In acest context national si european de preocupari pentru dezvoltarea ofertei educationale si corelarea ei cu piata muncii, pentru cresterea importantei universitatii in dezvoltarea durabila a societatii romanesti, proiectul de fata se constituie ca raspuns la o nevoie de profunzime a programelor educationale romanesti – necesitatea prelungirii activitatii de predare-invatare cu cea de educatie si dezvoltare a aptitudinilor si interesului studentilor pentru activitatea si cariera in cercetarea stiintifica. Tinand cont de numarul mic de angajati in activitatea de cercetare-dezvoltare, din sectorul invatamantului superior (conform datelor statistice puse la dispozitie de Institutul National de Statistica), de calitatea deficitara a activitatii de cercetare, asa cum aceasta reiese din informatiile referitoare la valorile indicatorilor de calitate (IC) aprobate de MECI, dupa consultari cu CNFIS, de numarul inca scazut de publicatii sau de contributii in publicatii cotate ISI, de comunicarea interinstitutionala scazuta in domeniul cercetarii-inovarii, principalele grupuri tinta vizate de proiect sunt urmatoarele: studentii, care vor fi implicati in module de formare in domeniul cercetarii stiintifice medicale; membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universitati si facultati, personal cu functii de conducere, monitorizare, evaluare si control in invatamantul superior si personal al partenerilor sociali in educatie, care vor beneficia de studiile si analizele cu privire la cercetarea din domeniul stiintelor medicale, de continutul bazei nationale de date de cercetare si de propunerile realizate in cadrul proiectului in vederea dezvoltarii cercetarii stiintifice la nivel de masterat.

 

Cine este online?

Avem 5 vizitatori online

Sondaj:

Considerati utila o astfel de solutie?